MELU ANYENGKUYUNG LAN ANGELELURI KABUDAYAN JAWI KANG ADILUHUNG.
SAIYEG SAEKA PRAYA RUKUN AGAWE SANTOSA, CRAH AGAWE BUBRAH

Selasa, 16 Februari 2010

WAYAH ESUK ING PRAPATAN

Jakarta, 17 Februari 2010

simbok bakul pada lungguh jejer
kabeh ditawakake
sing tuku ambanyu mili
ing pinggir prapatan wayah esuk
tansah ana pangarep-arep

udan riwis-riwis mangsa bodo
dibelani toh pati
kanggo jejege urip
caping lan payung godong gedang
aja tansah mulat udan sing marakake keset

tumandang lungguh jejer ana pinggiring prapatan
kapurih aja nganti anak keluwen ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar